Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3

Datum: Vrijdag 30 september 2016
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 375,- excl. BTW
PO-punten: 6
Docenten: Taru Spronken en Thom Dieben


De strafrechtspraktijk gaat interessante tijden tegemoet. Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet zo gewend aan rechtstreekse werking van richtlijnen en bemoeienis van het Hof van Justitie bij de interpretatie ervan. Met ingang van 1 december 2014 heeft het Hof van Justitie echter volledige jurisdictie gekregen over de pre-Lissabon regelgeving op strafrechtelijk gebied. Daardoor zal het HvJ een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van strafprocessuele waarborgen, waar voorheen vooral het EHRM de scepter zwaaide.

In dat kader staat tijdens deze cursus de wisselwerking centraal tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Deze wisselwerking wordt door Taru Sponken & Thom Dieben toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de richtlijnen (die zijn gestoeld op Straatsburgse jurisprudentie) over de presumptie van onschuld, het Europees onderzoeksbevel, het Europees beschermingsbevel, het recht op informatie en inzage in processtukken en toegang tot een advocaat in strafzaken aan bod komen. Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op nieuwe opsporingsmogelijkheden en verweren.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling dat sinds kort iedere strafrechter in beginsel Unierechter is, Unierecht moet toepassen en prejudiciële vragen kan stellen.

De te bespreken actuele ontwikkelingen zullen tijdens de cursus onder meer gekoppeld worden aan volgende onderwerpen:

 • Voorlopige hechtenis: wederzijdse erkenning vs. schorsing
 • Inzet (bijzondere) opsporingsmiddelen (o.a. Europees Onderzoeksbevel)
 • Zwijgrecht
 • Onschuldpresumptie
 • Slachtofferrechten (o.a. Europees Beschermingsbevel)
 • Toelaatbaarheid van bewijsmateriaal
 • Getuigenverklaringen
 • Recht op rechtsbijstand/advocaat bij politieverhoor
 • Recht op tegenonderzoek wanneer een deskundig onderzoek is uitgevoerd
 • Redelijke termijn

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Bedrijfsjuristen
 • Academici

 

Niveau

Verdieping

 

Docenten

 • Taru Sponken, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Straf(proces)-recht aan de Universiteit Maastricht
   
 • Thom Dieben, advocaat bij  JahaeRaymakers Advocaten en docent aan de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Utrecht. Sinds 2014 is Thom eveneens lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 30 september 2016 | 10.00-17.00 (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 375,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties 

PO-punten: 6 NOvA

 

Beoordeling 

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3.

Reacties van deelnemers :

 • "Goede introductie in noodzakelijke kennis" 
 • "Zeer nuttig" 
 • "Eye opener voor wat betreft een nog onbekende bron voor verweren in strafzaken" 
 • Toegepast op de praktijk" 
 • "Inleiding in doorwerking van Europees recht" 
 • "Praktisch" 
 • "Erg diepgaand"