Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Datum: Vrijdag 25 november 2016
Tijd: 13.15 - 17.45 uur
Inloop: vanaf 13.00 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 315,- excl. 21% BTW
PO-punten: 4 NOvA
Docenten: Joost Nan en Edwin Bleichrodt


Tijdens deze vervolg/verdiepingscursus wordt nader ingezoomd op de “sport” van het casseren in strafzaken.

De cursus is opgedeeld in een drietal onderdelen: (I) Inleiding en toetsing in cassatie van de vragen van artikel 348 Sv (II) Toetsing in cassatie van de vragen van artikel 350 Sv (III) Varia; toetsing overige beslissingen, eigen middelen en casussen. 

De volgende vragen lopen als rode draad door de cursus:

 • wat de maatstaf is voor de feitenrechter?
 • wat is de reikwijdte van de toetsing door de Hoge Raad (marginaal of vol)?
 • wat betekent artikel 80a RO in dit verband?
 • wat kan artikel 6 EVRM betekenen? 

Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan deze cursus zelf opgestelde cassatiemiddelen in te zenden, die door de docenten worden beoordeeld en tijdens de cursus worden besproken. De cursus wordt afgesloten met het behandelen van een aantal door de docenten opgestelde casussen. 

 

Programma

 

Deel I Inleiding en toetsing in cassatie van de vragen van artikel 348 Sv

Bevoegdheid van de rechtbank
 

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

 • wettelijke vervolgingsbeletsels
 • beginselen van een goede procesorde
 • artikel 359a Sv

 

Schorsing van de vervolging 

Korte opfrisser

 • cassatiegronden en soorten klachten
 • feiten waarop in cassatie een beroep kan worden gedaan
 • algemene invloed artikel 80a RO
 • ambtshalve cassatie


Geldigheid van de dagvaarding

 • interne geldigheid
 • externe geldigheid

 

 

Deel II: Toetsing in cassatie van de vragen van artikel 350 Sv

 

Bewezenverklaring (of vrijspraak)

Strafbaarheid verdachte

 • strafuitsluitingsgronden
   

Strafmaat

 • wettelijk toelaatbare straf
 • motivering van de straf (verbazingscriterium)
 • uitdrukkelijk onderbouwde standpunten ten aanzien van de straf
 • vrijheid feitenrechter van de selectie en waardering van het bewijsmateriaal
 • tenlastelegging en grondslagleer
 • bewijslast en proceshouding verdachte
 • wettige bewijsmiddelen
 • wettelijke motiveringsverplichtingen
 • bewijsminima
 • anoniem bewijs
 • kleine gebreken en artikel 80a RO

Strafbaarheid feit

 • kwalificatie
 • kwalificatieuitsluitingsgronden
 • verbindendheid strafbepaling (incl. werking artikel 7 EVRM)

 

 

Deel III: Varia; toetsing overige beslissingen en eigen middelen/casus

Beklag tegen beslag

 • klassiek (bewijs)beslag (artikel 94 Sv)
 • conservatoir beslag (artikel 94a Sv)

 

Bespreking door cursisten ingediende middelen
 

Casussen

Overige beslissingen

 • aanhoudingsverzoeken
 • hervatting onderzoek ter terechtzitting (betekenis artikel 322 Sv)
 • onderzoekswensen (getuigen en deskundigen)
 • overige verzoeken
 • wijziging tenlastelegging
 • voeging en splitsing van zaken
 • voorhouden stukken
 • vordering benadeelde partij

 

Klik hier voor het volledige programma in PDF.

 

 

Docenten

 • Joost Nan: advocaat bij Wladimiroff Advocaten en universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Edwin Bleichrodt: advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Openbaar Ministerie
 • Leden van de rechterlijke macht 
 • Overige juristen 

 

Niveau: Verdieping

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 25 november 2016 van 13.15 uur - 17.45 uur
Inloop vanaf 13.00 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 315,- excl. BTW

*Neemt u deel aan zowel deze cursus als de Cassatie in Strafzaken? Dan ontvangt u op beide cursussen 15 euro korting!

PO-Punten: 4 NOvA