Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Vrijdag 24 januari 2020

10.00 - 17.00 uur

Inloop vanaf 9.30 uur

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

• Nathalie Fanoy

• Susanne van Breukelen

• Bart Schmitz

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 399 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

Doelgroep

• advocaten

• officier van justitie

• medewerkers opsporingsautoriteiten (politie & FIOD)

• rechters, RC’s, raadsheren

• (overheids)juristen

• bedrijfsjuristen

Gebruik deze lijn voor stack.png

PO / PE punten

• NOvA 6

• KNB 6

• NBA 6

 
 
 
 

De afgelopen jaren is veel te doen geweest rondom het verschoningsrecht: meerdere keren klonk de roep om aanpassing van dit recht. De discussie hieromtrent is nog lang niet beslecht. Het valt dan ook te verwachten dat er in de toekomst ons nog het nodige op dit terrein te wachten staat.

Tijdens deze cursus wordt allereerst ingezoomd op het juridisch kader zoals dat nu geldt: waarom is het verschoningsrecht van belang, wat er wel en niet onder valt en welke uitzonderingen er zijn. Hierbij worden toekomstige ontwikkelingen meegenomen, waaronder het voorstel voor de Modernisering Wetboek van Strafvordering en het fiscale verschoningsrecht. Hierbij wordt tevens een kijkje over de grens geboden.

Specifiek zal worden ingegaan op het verschoningsrecht en interne onderzoeken. De docenten zullen hierbij onder meer de uitspraken van rechtbank Den Haag (Vestia-zaak) en de uitspraak van de tuchtrechter in het NS-onderzoek bespreken.

Programma

Deel 1: Het advocatuurlijke verschoningsrecht

 • Rol van de advocaat en kernwaarden

 • Grondslag en belang geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

 • Reikwijdte geheimhoudingsplicht en verschoningrecht

 • Uitzonderingen op het verschoningsrecht

 • Advocaat in dienstbetrekking

 • Afgeleid verschoningsrecht

 • Europese regelgeving en jurisprudentie

 • Verschoningsrecht in fiscale zaken

 • Implementatie DAC-6 (‘mandatory disclosure-richtlijn’)

Deel 2: Doorzoeking op een advocatenkantoor en bij cliënt of derde

 • Huidige procedure

 • Beperkingen en uitzonderingen

 • Selectie verschoningsgerechtigde informatie bij beslag (fysiek en digitaal)

 • Jurisprudentie

 • Wetsvoorstel Modernisering Wetboek van Strafvordering

Deel 3: Intern onderzoek en het verschoningsrecht

 • Rol en werkzaamheden advocaat bij intern onderzoek

 • Toepasselijkheid van verschoningsrecht

 • Jurisprudentie: o.a. Vestia en NS

 • Situatie in omringende landen

Deel 4: Meldplicht onder de Wwft

 • Wwft-plichtige diensten

 • Verplichtingen onder de Wwft

 • Vrijstelling

 • Beperkingen op geheimhoudingsplicht/verschoningsrecht als gevolg van Wwft

 • Jurisprudentie

 • Relevante wetsvoorstellen op nationaal en Europees niveau

Doelgroep

 • advocaten

 • officier van justitie

 • medewerkers opsporingsautoriteiten (politie & FIOD)

 • rechters

 • (overheids)juristen

 • bedrijfsjuristen

 
 
 

Over de docenten

 • Nathalie Fanoy: Nathalie promoveerde in 2017 op het onderwerp 'De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat'. Zij adviseert, publiceert en doceert regelmatig over dit onderwerp, vanaf april 2019 weer als advocaat gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht. Tevens is zij docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA.

 • Susanne van Breukelen: Susanne is advocaat en geeft leiding aan het Corporate Investigations, Compliance & Defence team van Loyens & Loeff. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel-economisch en fiscaal strafrecht. Daarnaast verricht zij geregeld (intern) onderzoek en adviseert zij over uiteenlopende compliance issues (o.a. over de naleving van anti-corruptie - en anti-witwasregelgeving). Susanne publiceert regelmatig, ook over het onderwerp verschoningsrecht, en is commentator van het Sdu Commentaar Strafrecht en Strafvordering.

 • Bart Schmitz: Bart Schmitz is officier van justitie bij het themateam corruptie van het Functioneel Parket. Voordat hij in 2009 officier van justitie werd, werkte Bart gedurende 8 jaar als strafrechtadvocaat met een focus op de corporate praktijk. Bart is redactielid van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, commentator van het Sdu Commentaar Strafrecht en Strafvordering en doceert regelmatig op strafrechtelijk gebied.