Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Dinsdag 8 oktober 2019

van 9.30 - 16.45 uur

Inloop vanaf 9.00 uur

Voeg toe aan kalender

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

• Irene van der Heijden, advocaat bij Pels Rijcken

• Mèlanie Nijenhuis, Informatie officier van justitie bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie

• Vreneli Vreeling, BIBOB officier van justitie Noord Brabant

• Ramon Ridder, advocaat bij Labré advocaten

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 399,00 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

6 PO / PE punten

• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
 
 
 
 
 


Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.

Programma


Deel 1: Systematiek en toetsingskader van de Wet Bibob 

Spreker: Irene van der Heijden, advocaat bij Pels Rijcken 

 • Achtergrond en toepassingsbereik

 • Aanvullende bevoegdheden van de Wet Bibob

 • Informatiepositie van de overheid: bronnen, eigen onderzoek en bevoegdheden Landelijk Bureau Bibob

 • Toetsingskader: a-grond, b-grond, beoordeling mate van gevaar, relatie tot strafbare feiten, i.h.b. zakelijk samenwerkingsverband, evenredigheidstoets

 • Bewijsmiddelen en weging in de bestuursrechtelijke kolom

 • Verhouding tot strafrechtelijke kolom (o.a. onschuldpresumptie)

 • Mogelijkheden tot het stellen van vergunningvoorschriften 

Deel 2: De Wet Bibob & het Openbaar Ministerie 

Sprekers: Mèlanie Nijenhuis, Informatie officier van justitie bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie & Annette van Kooij die de Bibob officier van justitie in Noord Holland

 • Samenwerking Openbaar Ministerie en gemeenten 

 • De (invulling van de) Bibob tipfunctie

 • De rol van de landelijk Bibob officier van justitie 

 • Bibobcluster Landelijk Parket

   

Deel 3: De bestuursrechtelijke (Bibob) procedure en tips & tricks 

Spreker: Ramon Ridder, advocaat bij Labré advocaten 

 • De verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure; zienswijze – besluit (zowel op aanvraag als ambtshalve) – bezwaar & beroep

 • Termijnen en rechtsmiddelen (ook in geval van uitblijven besluitvorming i.v.m. Bibob-onderzoek)

 • Tips & Tricks (o.a. het wegnemen van het gevaar of de relatie tot de strafbare feiten, overleg met bestuursorgaan)

 • Recente ontwikkelingen in de praktijk (o.a. toepassing Wet Bibob bij vastgoedtransacties met de overheid)

Doelgroep

 • Advocaten

 • (overheids)juristen

 • Compliace professionals

 • Toezichthouders

 • Handhavers

 • Openbaar Ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Politie

 • FIOD

 • RIEC

 • functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit bij vastgoed- en grondtransacties