Datum: Vrijdag 5 oktober 2018
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten: € 199,- excl. BTW
PO/PE-punten: 3
Docent: Jan-Jaap Oerlemans


Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. Op dit moment is deze wet nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. Hierbij wordt onder meer ingegaan op: 

 • Bevoegdheden voor de opsporing en vervolging van (cyber)criminaliteit, waaronder de doorzoeking op afstand (“de hack bevoegdheid”) en het ontoegankelijk maken van gegevens op internet
 • De grensoverschrijdende toepassing van de hackbevoegdheid
 • Strafbaarstelling online handelsfraude
 • Verruiming strafbaarstelling grooming
 • Strafrechtelijke bescherming van computergegevens en strafbaarstelling heling van gegevens

 

Docent

Mr. dr. J.J. Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht. Op 10 januari 2017 is Jan-Jaap op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden. 

 

Doelgroep 

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 5 oktober 2018 | 13.30 - 17.00 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 199,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitaal cursusmateriaal
 • Consumpties 

PO-punten: 3 NOvA (juridisch)