Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Inschrijven is niet langer mogelijk.

Datum:   Dinsdag 20 juni 2017
Tijd:   9.30 - 17.15 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten:   € 385,- excl. BTW
PO/PE-punten:   6
Docenten:   Greetje Bos, Anita van Dis-Setz, David Emmelkamp en Sanne Buisman


De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante aspecten op anti-witwas gebied.

Tijdens deze cursus wordt eerst het juridisch kader geschetst, waarbij wordt ingegaan op recente wetswijzigingen en de Anti-witwasrichtlijnen. Vervolgens komen twee Officieren van Justitie aan bod die de witwasbestrijding in Nederland bespreken, witwastypologieën, het beleid van het Openbaar Ministerie, de invloed vanuit Europa alsmede de interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM. De cursus wordt afgesloten met de grenzen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid, bewijslastverdeling, witwassen van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf en mogelijke verweren.

De cursus wordt verzorgd door een viertal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit wetenschap, Openbaar Ministerie/opsporing alsmede advocatuur.

 

Programma
 

Deel I Sanne Buisman

 • Introductie
 • Witwassen vs. heling
 • Reikwijdte witwassenbepalingen
 • Eenvoudig witwassen
 • Ontwikkelingen (erfgenamen, vermenging, kwalificatie-uitsluitingsgrond)
 • Witwassen & Europees recht 

 

Deel II  Anita van Dis

 • Introductie
 • Witwasbestrijding in NL
 • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
 • Typologieën
 • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

 

Deel III  Greetje Bos

 • Interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM
 • Alternatieve aanpak & afdoening
 • Te verwachten trends
 • Nieuwe wetgeving

 

Deel IV David Emmelkamp

 • Bewijslastverdeling en de grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Witwassen van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf en mogelijke verweren
 • Feiten van algemene bekendheid
 • Witwassen vs. Ontneming/verbeurdverklaren

 

Sprekers

 • Greetje Bos, witwasofficier van justitie bij het Landelijk Parket
   
 • Anita van Dis - Setz, Landelijk officier van justitie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
   
 • David Emmelkamp, advocaat bij Loyens & Loeff
   
 • Sanne Buisman, promovenda aan de Tilburg Law School

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Leden van de zittende en staande magistratuur
 • Leden van toezicht- en opsporingsteams
 • Handhavers
 • Overheidsjuristen
 • Bedrijfsjuristen 

 

Praktische Informatie

Datum: Dinsdag 20 juni 2017

Tijd: 9.30 - 17.15 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 385,- excl. BTW*
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties
 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0

Reacties van eerdere deelnemers :

 • "Goede sprekers met veel ervaring" 
 • "Inspirerend"
 • "Behandeling vanuit verschillende invalshoeken" 
 • "Boeiende en afwisselende materie"
 • "Veelomvattend"
 • "Nuttig voor de rechtspraktijk" 

 

Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt.
Inschrijven is niet langer mogelijk.