Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 4 weken vóór de cursusdag. In dat geval wordt €75,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. In geval van annulering zal het reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden onder inhouding van deze administratiekosten.

Indien binnen 4 weken voor de cursusdatum wordt geannuleerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

Wel mag een vervanger deelnemen aan de cursus, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits BijzonderStrafrecht.nl Academie hiervan tijdig op de hoogte is gebracht.