Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.02.png

+ Digitale opsporing

Donderdag 19 september 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 250,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans

Digitale opsporing vindt in een andere context plaats dan meer traditioneel recherchewerk. In deze cursus wordt aan de hand van het opsporingsproces in cybercrimezaken besproken op welke wijze bewijs kan worden verzameld in een digitale context.


Schermafbeelding 2019-04-09 om 13.34.59.png
 

+ Bijstand door de ogen van fraudeverdachten | Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering

Maandag 30 september 2019 | 13.30 - 18.00 uur

PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW

Docenten: Wim Huisman & Dennis Lesmeister

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude onderscheiden zich van onderzoeken naar de meer commune feiten. Verdachten in dergelijke fraudeonderzoeken, fraudeverdachten, voldoen over het algemeen aan een bepaald profiel. Vaak zijn zij intelligent, hebben een gezin, goede baan dan wel een eigen onderneming. Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.21.png

+ Congres Milieustrafrecht

Donderdag 3 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300-450,- excl. BTW

Diverse docenten

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal.


Schermafbeelding 2019-02-08 om 14.45.40.png

+ Wet Bibob

Dinsdag 8 oktober 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Irene van der Heijden, Mèlanie Nijenhuis, Annette van Kooij en Ramon Ridder

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.43.png

+ Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Donderdag 10 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans

De wereld digitaliseert, maar gaat het Wetboek van Strafvordering daar voldoende in mee? In deze cursus worden de digitale vraagstukken uit het ‘project modernisering strafvordering’ besproken en de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Koops uitgelicht. Tijdens de cursus worden deelnemers uitgedaagd mee te denken en van gedachten te wisselen over de vraagstukken die komen kijken bij ‘strafvordering in het digitale tijdperk’.


Schermafbeelding 2019-06-12 om 12.09.48.png

+ Europees onderzoeksbevel (EOB)

Dinsdag 29 oktober 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. BTW

Docent: Thom Dieben

Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen in een andere EU lidstaat. Grondgedachte is dat indien conform het nationale recht een bevel is gegeven tot toepassing van de onderzoeksmaatregel, de nationale beslissing in beginsel door buitenlandse autoriteiten wordt erkend en uitgevoerd (het beginsel van “wederzijdse erkenning”). Het EOB zal worden toegepast in het overgrote deel van zowel de inkomende als uitgaande verzoeken om ‘kleine’ rechtshulp in Nederland. Mede gelet op de toenemende internationalisering van strafzaken is een goed begrip van de werking van het EOB dan ook must voor alle deelnemers in de strafrechtketen. Deze cursus is bedoeld voor (bijzondere) opsporingsambtenaren, officieren van justitie, advocaten en rechters die meer willen weten over het EOB.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.58.png

+ Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.


Schermafbeelding 2019-03-05 om 17.09.38.png

+ Sanctie Congres: Handel, beperkingen, handhaving & compliance

Donderdag 7 november 2019 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | EUR 499,- excl. 21% BTW

Diverse sprekers

(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.


Schermafbeelding 2019-04-09 om 13.32.55.png

+ Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Donderdag 14 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: David Emmelkamp & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk. Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp (advocaat bij Loyens Loeff) en officier van justitie Marius Teengs Gerritsen. Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 11.55.45.png

+ Piketcursus Strafrecht

Vrijdag 22 november 2019 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 365,- excl. 21% BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize & Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden.


Schermafbeelding 2019-04-09 om 17.24.48.png

+ Getuigenverhoren in strafzaken: theorie, praktijk en strategie

Woensdag 27 november & Dinsdag 10 december 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | € 865,- excl. 21% BTW

Docenten: Jacqueline Kuijper & Sander van 't Hullenaar & Jannie van der Sleen

Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.03.07.png

+ Internationale bevoegdheden van de curator & asset tracing bij (faillissements)fraude

Donderdag 28 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Tijdens deze cursus staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal. Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.


Schermafbeelding 2019-03-05 om 17.10.56.png

+ Anti-Bribery & Corruption Conference 2019

Vrijdag 29 november 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 5 | EUR 325-575,- excl. 21% BTW

Diverse sprekers

During this years conference 'The UK approach to anti-corruption' takes centre-stage. (international) Speakers will cover a broad range of topics: from the UK anto-corruption strategy, newly and improved powers and multi-jurisdictional cooperation in SFO Investigations to developments from the side of the defence and judicial review of out-of-court settlements. The conference aims to stimulate debate, foster networking, cross-fertilisation and the exchange of experiences.


Schermafbeelding 2019-04-28 om 20.54.17.png

+ Update Cybercrime

Maandag 2 december 2019 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | EUR 159,- excl. 21% BTW

Docent: Noud van Gemert

Tijdens deze update worden de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, zowel op nationaal als op Europees niveau, van het afgelopen jaar besproken. Hierbij komen zowel actualiteiten op het gebied van wetgeving, opsporing en handhaving, als actualiteiten uit de rechtspraak aan de orde.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 12.34.06.png

+ Tweedaagse Verdiepingscursus Strafrechtelijk Bewijsrecht

Dinsdag 3 december & Maandag 16 december 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | EUR 849,- excl. 21% BTW

Docenten: Leo Hendriks & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze tweedaagse interactieve cursus komen de verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde met de juiste mix van theorie en praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie wordt inzicht geboden in hoe het strafrechtelijk bewijsrecht) in de praktijk uitwerkt. Hierbij komen tevens Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen aan bod. Bij deelname aan deze cursus krijgt u een compleet en actueel overzicht van het strafrechtelijke bewijsrecht.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 12.41.11.png

+ Positie van de onderneming in het Strafrecht

Donderdag 12 december 2019 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | EUR 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Tonino & Luuk Boogert

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken en bestuursstrafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen. De laatste jurisprudentiele ontwikkelingen in zowel het strafrecht als het bestuursrecht van deze onderwerpen zullen uitvoerig aan de orde komen.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 12.43.32.png

+ Facetten van Deelnemen

Vrijdag 13 december 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Alwin van Dijk & Anne Postma

De doelstelling van deze cursus is tweeledig. Het eerste doel is het bieden van inzicht in de systematiek van de deelnemingsregeling. Tegen de achtergrond daarvan zijn toekomstige rechtsontwikkelingen op dit terrein beter te plaatsen. Het tweede doel bestaat uit het bieden van verdieping ten aanzien van deelthema’s die bij uitstek relevant zijn voor de beroepspraktijk. Voorbeelden daarvan zijn de onderlinge afbakening van veelvoorkomende deelnemingsvormen, en lastige kwesties zoals globaal opzet, uiteenlopend opzet bij deelneming en het opzet van de rechtspersoon.


Schermafbeelding 2019-04-28 om 21.42.55.png

+ Juridische Aspecten van Cryptovaluta

Dinsdag 17 december 2019 | 9.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | EUR 425,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Tijdens deze cursus bieden de docenten aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie inzicht in de juridische aspecten van cryptovaluta, met aandacht voor de privaatrechtelijke kwalificatie, het financieelrechtelijk kader, toezichthouders (o.a. OM, AFM en DNB), de recente bestrijding van crimineel gebruik van cryptovaluta en fiscale aspecten van cryptovaluta op het gebied van directe en indirecte belastingen.


Schermafbeelding 2019-05-15 om 09.48.18.png

+ Verschoningsrecht

Vrijdag 24 januari 2020 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Nathalie Fanoy, Susanne van Breukelen & Bart Schmitz

De afgelopen jaren is veel te doen geweest rondom het verschoningsrecht: meerdere keren klonk de roep om aanpassing van dit recht. De discussie hieromtrent is nog lang niet beslecht. Het valt dan ook te verwachten dat er in de toekomst ons nog het nodige op dit terrein te wachten staat. Tijdens deze cursus wordt allereerst ingezoomd op het juridisch kader zoals dat nu geldt: waarom is het verschoningsrecht van belang, wat er wel en niet onder valt en welke uitzonderingen er zijn. Hierbij worden toekomstige ontwikkelingen meegenomen, waaronder het voorstel voor de Modernisering Wetboek van Strafvordering en het fiscale verscho-ningsrecht. Hierbij wordt tevens een kijkje over de grens geboden.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 11.43.55.png

+ Privacy en Toezicht

Donderdag 30 januari 2020 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 385,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding hiervan zijn in 2018 de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) eveneens gewijzigd. Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 11.45.32.png

+ BTW-(carrousel)fraude

Vrijdag 31 januari 2020 | 12.30 - 17.00 uur

PO/PE-punten: 4 | EUR 249,- excl. 21% BTW

Sprekers: Carlijn van Dijk, Kim Helwegen & Wim Bollen

Btw-(carrousel)fraude is hot! Het staat niet alleen hoog op de Europese agenda, maar het is ook een speerpunt van de (opsporingsinstantie van) de Belastingdienst (FIOD). De praktijk leert dat grote strafrechtelijke en/of fiscale onderzoeken gaande zijn naar deze grensoverschrijdende btw-fraude. Bij een dergelijke verdenking van fraude is kennis van zowel het strafrecht als fiscale recht onontbeerlijk. Tijdens deze cursus worden de ins & outs van btw-(carrousel)fraude uiteengezet vanuit de fiscale advocatuur, de strafrechtelijke advocatuur en het functioneel parket.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 11.52.43.png

+ Piketcursus Strafrecht

Maandag 10 februari 2020 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 365,- excl. 21% BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize & Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 13.28.46.png

+ Bestuurlijke Boete voor Toezichthouders

Dinsdag 11 februari 2020 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen.


Schermafbeelding 2019-05-25 om 14.40.04.png

+ Wet Dieren

Maandag 2 maart 2020 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. 21% BTW

Docent: Jaap Baar

Tijdens deze cursus staat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van feiten die op dieren betrekking hebben centraal. Daarbij gaat het met name om de bepalingen van de Wet Dieren en aanverwante regelgeving. Naast het wettelijk systeem en de verschillende handhavingsmogelijkheden, is in de cursus veel aandacht voor de praktijk en worden aan de hand van bestuurs- en strafrechtelijke jurisprudentie veel voorkomende verweren en bewijsproblemen in dierenzaken besproken. Dit maakt de cursus voor zowel advocaten, als officieren van justitie, handhavingsjuristen en handhavers interessant, nu dus ook aandacht besteed wordt aan de eventuele tekortkomingen in rapportages of processen-verbaal. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inbeslagname van dieren, waarbij ook apart aandacht zal zijn voor de handhaving naar aanleiding van bijtincidenten.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 13.41.35.png

+ Cassatie in Strafzaken

Vrijdag 13 maart 2020 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Nan & Edwin Bleichrodt

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie en het herkennen van ‘zwakke’ punten in een arrest. Wat zijn bovendien de voor- en nadelen van casseren? Vervolgens passeert de procedure in cassatie de revue (stellen, procesreglement, ontvangen stukken, aanvullingen door het hof, de benadeelde partij in cassatie). Ook beslaat de cursus de inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur. Hier wordt aandacht besteed aan de formele eisen, het inrichten van de schriftuur en de opbouw van cassatiemiddelen, cassatiegronden ex artikel 79 RO, de drie soorten oordelen van de feitenrechter en de behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.


Schermafbeelding 2019-05-26 om 11.56.34.png

+ Piketcursus Strafrecht

Maandag 8 juni 2020 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 365,- excl. 21% BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize & Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden.