Hebt u een klacht?

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan kunt u dit zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch aan ons kenbaar maken.

U kunt uw klacht indienen bij de Afdeling Deelnemersadministratie van BijzonderStrafrecht.nl Academie.

Per post
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Postbus 63212
1005 LE Amsterdam

Per telefoon
070-711 39 10

Per e-mail
info@bijzonderstrafrechtacademie.nl

Elektronisch 
Klik hier voor het invullen van ons elektronisch klachtenformulier. 

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen vragen wij u in ieder geval de volgende zaken te vermelden:

  • Uw contactgegevens;
  • De opleiding waar het om gaat;
  • Een beschrijving van uw klacht;
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

 

Behandeling van uw klacht

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen vijf werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

 

Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

 

Toepasselijkheid

De klachtenprocedure is van toepassing op alle opleidingen van BijzonderStrafrecht.nl Academie.

 

Verantwoordelijke

Eindverantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten is de manager Opleidingen, mr. J. Verhaert, van BijzonderStrafrecht.nl Academie.