Datum:    Vrijdag 2 november 2018
Tijd:    10.15 - 17.30 uur (borrel tot 19.00 uur)
Inloop:    vanaf 9.45 uur
Locatie:    De Balie, Amsterdam
PO/PE-punten:    5 punten
Taal:    Nederlands
Kosten:    € 300 - €450 excl. BTW


Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media.

Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 
 

Programma 

Verdeeld over een drietal sessies zullen diverse onderwerpen aan de orde komen, waaronder verschoningsrecht, bewijsvergaring en bestraffing in corruptiezaken. Deze onderwerpen zullen door handhavers, wetenschappers, compliance professionals en advocaten vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Iedere sessie wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarbij inbreng van de deelnemers welkom is. 
 

Registratie & ontvangst  

9.45 – 10.15 uur

 

Welkomstwoord

10.15 – 10.30 uur

 

Sessie 1: Verschoningsrecht   

De laatste jaren is veel te doen om het verschoningsrecht van de advocaat. Recente zaken doen de vraag rijzen wat er, bijvoorbeeld in het kader van corruptieonderzoeken, nog onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Waar ligt de grens? En hoe moet die worden getrokken? Ook recente ontwikkelingen in het buitenland, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Jones Day), worden besproken.

Sprekers:

 • Natalie Fanoy - Recent gepromoveerd op het onderwerp 'Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de advocaat'

 • Thomas Bosch – Officier van justitie & Landelijk Coördinerend Officier Fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam

 • Francien Rense - Advocaat bij NautaDutilh

10.35 – 12.15 uur  

 

Lunch

12.20 – 13.45 uur

 

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Vanuit verschillende invalshoeken wordt bewijsvergaring in corruptiezaken besproken. Welke mogelijkheden bestaan hiertoe en welke regels moeten hierbij in acht worden genomen? Welke knelpunten spelen bij opsporingsautoriteiten en welke afweging vindt plaats bij het vervolgen van "de tent" en/of "de vent"? 

Sprekers:

 • Moniek Hutten - FIOD Anti Corruptie Centrum

 • Jacqueline van den Bosch - Advocaat bij Ivy Advocaten

 • Geert Vermeulen - Interim Ethics & Compliance Officer via ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting)

14.00 – 15.30 uur

 

Koffiepauze

15.35 – 16.00 uur

 

Sessie 3: Sancties & Bestraffing

Tijdens dit onderdeel van het congres wordt ingegaan op en gediscussieerd over het nut en de noodzaak van bestraffing van corruptie. Dit zowel ten aanzien van natuurlijke personen als ondernemingen.

Sprekers:

 • Wim Huisman & Dennis Lesmeister - Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit + Veroordeelde uit de Klimop / Vastgoedfraude

 • Michael van Woerden - DeComplianceMonitor

 • Daniëlle Goudriaan - Landelijk coördinerend officier van justitie corruptiebestrijding bij het Functioneel Parket Amsterdam

16.05 – 17.15 uur

 

Afsluiting 

17.15 - 17.30 uur

 

Borrel 

17.30 - 19.00 uur

 

Sprekers

Tijdens het Anti-Corruptie Congres zullen de volgende sprekers een bijdrage leveren: 

 • Natalie Fanoy - Recent gepromoveerd op het onderwerp 'Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de advocaat'

 • Daniëlle Goudriaan - Landelijk coördinerend officier van justitie corruptiebestrijding bij het Functioneel Parket Amsterdam

 • Moniek Hutten - FIOD Anti Corruptie Centrum

 • Michael van Woerden - DeComplianceMonitor

 • Jacqueline van den Bosch - Advocaat bij Ivy Advocaten

 • Francien Rense - Advocaat bij NautaDutilh

 • Thomas Bosch – Officier van justitie & Landelijk Coördinerend Officier Fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam

 • Geert Vermeulen - Interim Ethics & Compliance Officer via ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting)

 • Wim Huisman & Dennis Lesmeister - Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit + Veroordeelde uit de Klimop / Vastgoedfraude

Doelgroep

 • compliance officers

 • legal counsels

 • general counsels

 • bedrijfsjuristen

 • juridisch adviseurs

 • advocaten

 • rechters

 • leden van het Openbaar Ministerie

 • overheidsjuristen

 • leden van opsporingsinstanties

 • toezichthouders

 • handhavers

 • accountants

 • fiscalisten

Praktische informatie 

Datum & tijd: Vrijdag 2 november 2018 | 10.15 - 17.30 uur
Inloop vanaf 9.45 uur
Borrel van 17.30 - 19.00 uur 

Locatie: De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen 10 te 1017 RR Amsterdam) 

ORDE_PO_5.jpg

Kosten:
Regulier tarief   € 450,- excl. BTW
Overheidstarief   € 300,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

 • Cursusmateriaal

 • Lunch

 • Consumpties

PO/PE-punten: 5 punten juridisch