Basiscursus Cybercrime 

 

Datum: Dinsdag 29 november 2016
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
Inloop: vanaf 12.30 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 385,- excl. BTW
PO/PE-punten: 5
Docent: Jan-Jaap Oerlemans


Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze basiscursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 

De dag start met een introductie op het gebied van cybercrime en de ontwikkeling van computercriminaliteit: wat wordt er onder cybercrime verstaan en welke voorbeelden van computercriminaliteit kennen we inmiddels in de praktijk? Vervolgens wordt het (nationaal en Europees) juridisch kader uiteengezet. 

Tijdens het tweede deel van de cursus worden de materieelrechtelijke bepalingen besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende delicten en hoe zij worden gepleegd.

Vervolgens komen de formeelrechtelijke aspecten aan bod, waaronder de inbeslagname en het doorzoeken van computers, de Wet vorderen gegevens, de Wet BOB "op het internet" en hacken als opsporingsbevoegdheid. Bij dit onderdeel zal deelnemers ook een casus worden voorgelegd. 

Afgesloten wordt met de behandeling van grensoverschrijdende opsporing en de internationaalrechtelijke dimensie van computercriminaliteit, waarbij onderwerpen als soevereiniteit en de territoriale beperking van handhavingsjurisdictie worden besproken. 

Gedurende de hele dag komen bij ieder onderwerp ook de actualiteiten op dat betreffende vlak en toekomstige trends aan bod. Zo zal tijdens deze cursus ook uitgebreid worden stilgestaan bij de (eind december 2015) bij de Tweede Kamer ingediende Wet computercriminaliteit III.

 

Programma

 

Deel I: Introductie cybercrime & Juridisch kader

 • Definitie en voorbeelden van cybercrime
 • Juridisch kader Nederland: de Wet computercriminaliteit I, II en III
 • Juridisch kader Europese Unie: Richtlijn aanvallen op informatiesystemen
 • Juridisch kader Raad van Europa: het Cybercrime Verdrag

 

Deel II: Materieelrechtelijke bepalingen

 • Hacken, incl. ethisch hacken
 • Malware
 • (d)DoS aanvallen
 • Tool cybercrimes
 • Oefencasus

 

Deel III: Formeelrechtelijke aspecten

 • Inbeslagname en doorzoeken van computers
 • Wet vorderen gegevens
 • De Wet BOB op internet
 • Hacken als opsporingsbevoegdheid
 • Oefencusus

 

Deel IV: Actualiteiten & Toekomstige trends

 • Grensoverschrijdende opsporing & internationaalrechtelijke dimensie.
 • Soevereiniteit
 • De territoriale beperking van handhavingsjurisdictie
 • Toekomst


Klik hier voor het volledige programma in PDF. 

 

Docent

 • Jan-Jaap Oerlemans
janjaapoerlemans-150x150.jpg

Jan-Jaap werkt als onderzoeker bij de Nederlandse Defensie Academie en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht.

Daarnaast is Jan-Jaap Oerlemans als gastmedewerker en buitenpromovendus verbonden aan eLaw@Leiden. Hij doet onderzoek naar knelpunten in de bestrijding van computercriminaliteit. Meer specifiek op het terrein van bijzondere opsporingsbevoegdheden op internet en jurisdictie op internet. Jan-Jaap verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 10 januari 2017 om 13.45 uur in het Academiegebouw te Leiden. 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 29 november 2016 | 13.00 - 19.00 uur
Inloop vanaf: 12.30 uur 

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 385,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitaal cursusmateriaal
 • Consumpties 

* Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €25,- korting. 

PO-punten: 5 NOvA (juridisch)