Praktische informatie

Dinsdag 6 oktober 2020

10.00 - 17.30 uur

inloop vanaf vanaf 9.30 uur

Doelgroep

• Advocaten
• (overheids)juristen
• Toezichthouders
• Handhavers

Locatie

Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag

Kosten

€ 399,- excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

6 PO / PE punten

• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

 
 

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven en hun leidinggevenden steeds groter wordt.

Tijdens deze verdiepingscursus gaan de docenten in op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit hun bestuursrechtelijke en strafrecht praktijk. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: (onrechtmatig) bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet/schuld, feitelijk leidinggeven en medeplegen. Ter voorbereiding op de cursus wordt vooraf een casus gedeeld die tijdens de bijeenkomst klassikaal wordt besproken.


Programma

Overlap bestuursrecht en strafrecht

 • Toezicht versus opsporing

 • Sfeerovergang en –cumulatie

 • Cautie


Bestuursrechtelijke elementen uitgediept

 • Lex certa

 • Cautie

 • (Onrechtmatig) bewijs

 • Verwijtbaarheid

 • Evenredigheid

 • Casus


Strafrechtelijke elementen uitgediept

 • Daderschap

 • Plegen

 • Functioneel daderschap

 • Medeplegen/medeplichtigheid

 • Aansprakelijkheid rechtspersonen

 • Schuld/opzet

 • Casus


Bestuursprocesrechtelijke elementen

• Grondenfuik
• Bestuurlijke lus bij de bestuurlijke boete
• Zelf in de zaak voorzien (art. 8:72a Awb)


Docenten

Christien Saris
advocaat bestuursrecht bij Stibbe

Marleen Velthuis
advocaat strafrecht bij NautaDutilh

Beide docenten krijgen in de praktijk veelvuldig te maken met aan bedrijven opgelegde boetes in het kader van onder meer overtredingen op grond van het financiële recht (o.a. Wft, Wta, Wtt), het milieurecht, de Wet arbeid vreemdelingen en de arbowetgeving.

Vanwege de sfeerovergang in een bestuurlijk boetetraject hebben de docenten in de praktijk vaak met elkaar samengewerkt. Daarbij hebben zij ervaren dat het voor een goede advisering van groot belang is dat de vraagstukken die in dat kader spelen zowel vanuit zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijke optiek worden benaderd.