Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Vrijdag 13 maart 2020

Tijd: 9.30 - 16.45 uur

Inloop vanaf 9.00 uur

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

Joost Nan

Advocaat bij Wladimiroff Advocaten en universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Edwin Bleichrodt

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad en
hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Gebruik deze lijn voor stack.png

Doelgroep

• Advocaten

• Openbaar Ministerie

• Leden van de rechterlijke macht

• Overige juristen

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 375,00 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Leden & aspirant-leden van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) ontvangen 15% korting bij deelname aan deze cursus.

Gebruik deze lijn voor stack.png

6 PO / PE punten

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
 
 
 
 

Cassatieprocedures in strafzaken zijn een aparte tak van sport, aangezien deze procedure een heel ander karakter heeft dan een strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep. Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie en het herkennen van ‘zwakke’ punten in een arrest. Wat zijn bovendien de voor- en nadelen van casseren? Vervolgens passeert de procedure in cassatie de revue (stellen, procesreglement, ontvangen stukken, aanvullingen door het hof, de benadeelde partij in cassatie).

Ook beslaat de cursus de inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur. Hier wordt aandacht besteed aan de formele eisen, het inrichten van de schriftuur en de opbouw van cassatiemiddelen, cassatiegronden ex artikel 79 RO, de drie soorten oordelen van de feitenrechter en de behandeling van de zaak na terug- of verwijzing.

Stil wordt gestaan bij recente ontwikkelingen als artikel 80a & artikel 81 RO, ambtshalve toetsing en belang bij cassatie.

De cursus wordt afgesloten met het behandelen van een of meer casus en de door de deelnemers tevoren opgestelde middelen.

Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan deze cursus zelf opgestelde cassatiemiddelen in te zenden, die door de docenten worden tijdens de cursus worden besproken.

Programma

Deel 1: Inleiding en toetsing in cassatie

 • Korte opfrisser van de vragen van artikel 348 Sv

 • Bevoegdheid van de rechtbank

 • Geldigheid van de dagvaarding

 • Ontvankelijkheid van de officier van justitie

 • Schorsing van de vervolging

Deel 2: Toetsing in cassatie van de vragen van artikel 350 Sv

 • Bewezenverklaring (of vrijspraak)

 • Strafbaarheid feit

 • Strafbaarheid verdachte

 • Strafmaat

Deel 3: De aanloop naar cassatie en enige cassatieformaliteiten

 • Cassatieformaliteiten

 • Normale procedure

 • De benadeelde partij in cassatie

 • Procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie

 • Het eerste cassatieadvies

Deel 4: Inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur

 • Drie soorten oordelen van de feitenrechter

 • Rechtsklachten

 • Motiveringsklachten

 • Valkuilen

 • De uitspraak: slag gewonnen, oorlog verloren?

 • Behandeling van de zaak na terug- of verwijzing

 • Formele eisen (ondertekening, gemachtigd, etc.)

 • Schriftuur in de zin van de wet

 • Inrichten van de schriftuur/opbouw van het cassatiemiddel

 • Cassatiegronden ex artikel 79 RO

 • Redelijke termijn in cassatie

Deel 5: Recente ontwikkelingen

 • Digitaal procederen

 • Artikel 80a en artikel 81 RO

 • Ambtshalve toetsing

 • Belang bij cassatie

 • Materieel de juiste beslissing meer dan procedurele fouten

Deel 6: Casus & eigen middelen

 • Behandelen van een door de docenten opgestelde casus, waarin de tijdens de cursus behandelde stof tot uitdrukking komt.

 • Bespreking door cursisten ingediende middelen.