Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Praktische informatie

Vrijdag 13 december 2019

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Inloop vanaf 9.30 uur

Gebruik deze lijn voor stack.png

Docenten

mr. dr. A.A. (Alwin) van Dijk, Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen

mr.dr. A. (Anne) Postma, Universitair Docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Locatie

Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Download hier de routebeschrijving.

Schermafbeelding 2019-02-04 om 11.35.52.png

Kosten

EUR 399,00 excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Gebruik deze lijn voor stack.png

6 PO / PE punten

• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

Erkenningslogo kleur in jpg.jpg
nba.png
knb.png
rb.png
 
 
 
 

De rechtspraak over deelneming is volop in ontwikkeling. Een in het oog springend voorbeeld daarvan is het recente overzichtsarrest over medeplegen (HR 2 december 2014, NJ 2015, 390), waarin de eisen die worden gesteld aan medeplegen zijn opgeschroefd. Sindsdien zijn regelmatig veroordelingen voor medeplegen gecasseerd. Eerder al wees de Hoge Raad belangrijke arresten over de eisen die worden gesteld aan het opzet van de medeplichtige, en de betekenis van het wettelijk onderscheid tussen voorafgaande en gelijktijdige medeplichtigheid. Deze en andere ontwikkelingen kunnen het lastig maken om greep te krijgen of te houden op het belangrijke, maar moeilijke terrein van de deelnemingsregeling.

De doelstelling van deze cursus is tweeledig. Het eerste doel is het bieden van inzicht in de systematiek van de deelnemingsregeling. Tegen de achtergrond daarvan zijn toekomstige rechtsontwikkelingen op dit terrein beter te plaatsen. Het tweede doel bestaat uit het bieden van verdieping ten aanzien van deelthema’s die bij uitstek relevant zijn voor de beroepspraktijk. Voorbeelden daarvan zijn de onderlinge afbakening van veelvoorkomende deelnemingsvormen, en lastige kwesties zoals globaal opzet, uiteenlopend opzet bij deelneming en het opzet van de rechtspersoon.

Programma

I   Algemene aspecten van deelneming

 • Plegen en deelnemen in vogelvlucht

 • Direct en indirect deelnemen

 • Accessoriteit

 • Opzet

 • Betekenis art. 50 Sr

 • Ketens van deelneming

 • Deelneming aan poging en voorbereiding

 

II   Feitelijk leidinggeven, strafbaarheid rechtspersoon en functioneel daderschap

 • Ondergrens feitelijk leidinggeven

 • Opdrachtgeven

 • Daderschap rechtspersonen

 • Subjectieve bestanddelen bij rechtspersonen

 • Functioneel daderschap

 

III   Afbakening van deelnemingsvormen

 • Ondergrens medeplichtigheid

 • Voorafgaande versus gelijktijdige medeplichtigheid

 • Medeplegen versus medeplichtigheid

 • Medeplegen versus functioneel plegen

 • Medeplegen versus openlijke geweldpleging

 • Medeplegen als strafverzwarende omstandigheid

 • Feitelijk leiding geven versus medeplegen

 • Deelneming aan een criminele organisatie versus klassieke deelneming

 

IV   Opzet

 • Ondergrens van voorwaardelijk opzet

 • Opzet bij rechtspersonen

 • Globaal opzet

 • Medeplegen en (uiteenlopend) opzet

 • Medeplichtigheid en (uiteenlopend) opzet

 • Feitelijk leiding geven en opzet

 

V   Varia

 • Eigen schuld van het slachtoffer

 • Eigen schuld van een deelnemer die slachtoffer is

 • Deelneming aan culpose delicten

 • Poging tot deelneming

 • Alleenstaand medeplegen

 • Vrijwillige terugtred en doorwerking naar deelnemers

 • Nalaten en niet-distantiëren 

Doelgroep

 • Advocaten

 • (overheids)juristen

 • Compliace professionals

 • Toezichthouders

 • Handhavers

 • Openbaar Ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Politie

 • FIOD