Datum: Dinsdag 7 november 2017
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten: € 385,- excl. BTW 
PO-punten: 5
Docenten: Wiebe de Vries (Jaeger advocaten-belastingkundigen) & Henk van der Werff (Functioneel Parket Amsterdam)

 

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8,1


Tijdens deze basiscursus maakt u kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalrechtelijke leerstukken die daarmee verband houden. Naast de materiële en formele regels van het fiscale strafrecht wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen het fiscaal strafprocesrecht en (commune) strafprocesrecht.

Concreet zullen leerstukken als het uni via-beginsel, samenloop, daderschap en deelneming en ook opzet en schuld de revue passeren en onderwerpen als het strekkingsvereiste, pleitbaar standpunt en sfeerovergang, toegesneden op specifieke fiscale situaties. Voorts wordt aandacht geschonken aan de verschillende aspecten van de opsporing en handhaving van fiscale delicten. 

Bovengenoemde onderwerpen worden besproken aan de hand van relevante jurisprudentie en praktijkvoorbeelden alsmede in het licht van de actualiteiten.

 

Programma


Formele aspecten I & wijzen van handhaving

 • Richtlijnen AAFD
 • Una Via
 • Fiscale afdoening
 • Strafbeschikking
 • Transactie
 • Strafvervolging  
   

Materiële aspecten I

 • Soorten fiscale delicten (68/69 AWP)
 • Kwaliteitsdelicten/deelneming in fiscaal strafrecht
 • Pleitbaar standpunt
 • Verhouding art. 69 AWR en 225 Sr en 326 Sr 

 

Materiële aspecten II

 • Opzet
 • Strekkingsvereiste
 • Inkeer art. 69 lid 3 AWR
 • Belang fiscale nadeelberekening
 • Samenloop
 • Ne bis in idem
 • Generalis-specialis 

 

Formele aspecten II

 • Normadressaten 47 en 52 AWR
 • Informatieverplichtingen
 • Sfeerovergang
 • Opsporing en (afwijkende) dwangmiddelen
 • De FIOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau: Basis & verdieping. Enige voorkennis van het strafrecht vereist.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Advocaten-belastingkundigen
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Officieren van justitie en parketsecretarissen
 • Leden van opsporingsdiensten
 • Bedrijfsjuristen
 • Fiscalisten
 • Bedrijfsfiscalisten
 • Adviseurs
 • Accountants
 • (concern)Controllers

 

Docenten


 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 7 november 2017 | 10.00 - 16.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 385,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale syllabus
 • Lunch
 • Consumpties 

PO- en PE-punten

PO-punten: 5 NOvA

RB: 5 punten

NOAB: 5 punten 

NBA: Deze cursus kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor de toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

NOB: 5 punten
Het wordt door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs uitdrukkelijk aan de professionaliteit van NOB-leden zelf overgelaten te beoordelen of PE-activiteiten kunnen worden beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het Reglement Permanente Educatie (zie artikel 2).

NEVOA: 5