Datum:   Vrijdag 23 november 2018
Tijd:   9.30 - 17.00 uur
Inloop:   vanaf 9.00 uur
Locatie:   Centrum van Den Haag
Kosten:   € 399,- excl. 21 % BTW
PO-punten:   6 NOvA
Docenten:  Jacqueline Kuijper & Sander van 't Hullenaar & Jannie van der Sleen


Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

 

ProgrammaDeel 1: Juridisch kader (nationaal en Europees) & recente ontwikkelingen 

Docent: Jacqueline Kuijper, Advocatenkantoor mr. J. Kuijper

 • Wettelijk kader (nationaal en Europees)

 • Bespreking (recente) jurisprudentie van de Hoge Raad en EHRM

 • Eisen aan motivering van verzoeken tot het horen van getuigen

 • Bedreigde & beschermde getuigen; wettelijk kader en jurisprudentie

 • Verschoningsgerechtigde getuigen


Deel 2: Voorbereiding getuigenverhoren

Docent: Sander van 't Hullenaar, VHP Advocaten

 • Hoe bepaal je of een getuige gehoord moet worden?

 • Hoe, aan wie en op welk moment doe je het verzoek voor een getuigenverhoor?

 • Tips voor bij het voorbereiden van een getuigenverhoor

 • (Voorbereiding) verhoor van getuigen in het buitenland/videoverhoren


Deel 3: Verhoortechnieken & betrouwbaarheid

Docent: Jannie van der Sleen, Kinterview, advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview

 • Verhoormethoden die leiden tot een zo accuraat en volledig mogelijke getuigenverklaring.

  • Hoe maak ik contact met een getuige en zorg ik voor een effectief gesprek, waarin ik zinnige informatie ophaal?

  • Hoe luister ik open naar wat de getuige verklaart zonder vooraf ingekaderd te zijn door de informatie in het dossier?

 • Analyse van de betrouwbaarheid van afgelegde getuigenverklaringen.

 • Hoe houd ik rekening met rechtspsychologische aspecten tijdens het verhoor (wat kan de getuige weten, hebben waargenomen, zich echt herinneren)?

 • Koppeling van de bovengenoemde theorie aan praktijkvoorbeelden.


Deel 4: Strategie tijdens het getuigenverhoor 

Docenten: Jacqueline Kuijper, Advocatenkantoor mr. J. Kuijper & Sander van 't Hullenaar, VHP Advocaten

 • Welke vragen stellen bij een getuigenverhoor en in welke volgorde?

 • Mogelijk te volgen strategieën, wanneer welke toepassen en wanneer ervan af te wijken

 • Hoe om te gaan met bedreigde of beschermde getuigen?

 • Hoe om te gaan met verhoor jeugdigen?

 • Communicatie met (rechterlijke) ambtenaren tijdens verhoor

 • Tips & tricks


Niveau: verdieping
 


Doelgroep

 • Advocaten

 • Leden van de rechterlijke macht

 • Leden van het Openbaar Ministerie

Docenten

 • Jacqueline Kuijper, Advocatenkantoor mr. J. Kuijper

 • Sander van 't Hullenaar, VHP Advocaten

 • Jannie van der Sleen, Kinterview, advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 23 november 2018 | 9.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur).

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 399,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties

PO-punten: 6