Weten wat er speelt en altijd up-to-date?

Bekijk nu ons actueel cursusaanbod!


Aankomende cursussen


Cassatie in Strafzaken | Vrijdag 4 november 2016 & Verdiepingscursus Cassatie in Strafzaken | Vrijdag 25 november 2016

Tijdens de cursus op 4 november wordt allereerst ingegaan op het procederen in feitelijke aanleg met het oog op cassatie en het herkennen van ‘zwakke’ punten in een arrest. Vervolgens passeert de procedure in cassatie de revue. De cursus beslaat tevens de inhoudelijke kant van de zaak: de cassatieschriftuur. Ook wordt aandacht besteed aan de redelijke termijn in cassatie. Hier wordt onder meer ingegaan op de formele eisen. Ook de valkuilen komen hier aan bod. Tot slot wordt stil gestaan bij recente ontwikkelingen als artikel 80a & artikel 81 RO, ambtshalve toetsing en belang bij cassatie. Tijdens de vervolg/verdiepingscursus op 25 november 2016 wordt nader ingezoomd op de “sport” van het casseren in strafzaken. De cursus is opgedeeld in een drietal onderdelen: (I) Inleiding en toetsing in cassatie van de vragen van artikel 348 Sv (II) Toetsing in cassatie van de vragen van artikel 350 Sv (III) Varia; toetsing overige beslissingen, eigen middelen en casussen. Lees verder > 


Klokkenluiden | Donderdag 17 november 2016 

In 2016 wordt de positie van klokkenluiders aanzienlijk versterkt. Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Daarnaast heeft DNB eind 2015 aangekondigd een eigen meldpunt in te richten voor professionals in de financiële sector die weet of gegronde vermoedens hebben van ernstige overtredingen van wet- en regelgeving. Ook de AFM en de ECB hebben een dergelijk loket geopend. Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Lees verder > 


Basiscursus Ondernemingsstrafrecht | Donderdag 15 december 2016 

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken en bestuursstrafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen. De laatste jurisprudentiele ontwikkelingen in zowel het strafrecht als het bestuursrecht van deze onderwerpen zullen uitvoerig aan de orde komen.

Lees verder > 


Congres Milieustrafrecht: Trends & Toekomstige Ontwikkelingen | Donderdag 1 december 2016

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de trends en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal.

Lees verder > 


Het Corruptie Congres biedt een overzicht van het verleden, de huidige stand van zaken en de te verwachten trends en ontwikkelingen op het gebied van (anti-)corruptie. Verdeeld over een aantal sessies zullen diverse onderwerpen aan de orde komen, waaronder de handhaving van anti-corruptiewetgeving, anti-corruptie procedures en compliance, aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en ondernemingen, interne onderzoeken en de oorzaken en gevolgen van corruptie belicht vanuit een maatschappelijk perspectief. Deze onderwerpen zullen door beleidsmakers, handhavers, wetenschappers, advocaten en journalisten vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Iedere sessie wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarbij inbreng van de deelnemers welkom is. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de risico’s, uitdagingen en mogelijke oplossingen voor ondernemingen en hun bestuurders. Lees verder > 


Inhouse cursussen

Een cursus volgen met uw hele team? BijzonderStrafrecht.nl Academie organiseert niet alleen cursussen met een open inschrijving, desgewenst verzorgen wij tevens inhouse opleidingen die worden afgestemd op uw specifieke wensen. Het is uiteraard ook mogelijk een bestaande cursus inhouse te verzorgen.

Lees verder >