Hebt u een klacht?

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan horen we dat graag!

Mijn klacht heeft betrekking op: *

 

 

Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

 

Toepasselijkheid

De klachtenprocedure is van toepassing op alle opleidingen van BijzonderStrafrecht.nl Academie.