Schermafbeelding 2019-02-21 om 10.01.51.png

Datum:   Donderdag 14 maart 2019
Tijd:   10.00 - 17.00 uur          
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten:  € 399,- excl. 21% BTW
PO-punten:   6
Docenten:   Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen & Klaas en Dennis Leenman


Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme. 

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving. 
 

Programma

Deel 1: Achtergronden Exportcontrole en Sancties

Docent: Klaas Leenman

 • Wapenexportbeleid

 • Exportcontrole strategische goederen

 • Internationale regimes

 • EU (single) controle lijst

 • Voluntary self disclosure(s)

 • Beweegredenen voor sancties

 • Sancties t.o.v. andere politieke instrumenten

 • Soorten sancties

 • Juridische/politieke basis voor sancties

 • Sancties vanuit NL perspectief

 • Doorvoer militaire goederen

 • Sanctie casussen met veroordelingen

Deel 2: Juridische basis en bevoegdheden toezichtonderzoeken

Docent: Dennis Leenman

 • Geschiedenis en achtergrond wetgeving

 • Doelen & belang wetgeving

 • Juridisch Kader

 • Toezicht & handhaving

 • Bevoegdheden Douane

Deel 3: Strafrechtelijke vervolging

Docent: Josien Pauwelussen

 • Strafrechtelijke vervolging

 • Handhavingsbeleid Openbaar Ministerie

 • Bespreking van gewezen veroordelingen

Deel 4: Verweren & strategieën

Docent: Tomasz Kodrzycki

 • Compliancemaatregelen

 • Verweren (o.a. opzet, bewijsproblemen, vervolgen van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers)

 • Strategieën voor de verdediging

 • Trends & ontwikkelingen


Doelgroep

 • Advocaten

 • (overheids)juristen

 • Compliace professionals

 • Toezichthouders

 • Handhavers

 • Openbaar Ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Politie

 • FIOD

 • Belastingdienst

 • Adviseurs


Docenten

 • Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

 • Josien Pauwelussen, Officier van Justitie Functioneel Parket Amsterdam

 • Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers 

 • Dennis Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 14 maart 2019 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

ORDE_PO_6.jpg
 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties

PO-punten: 6 

 
Schermafbeelding 2019-02-21 om 10.01.51.png