Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

Praktische informatie


Donderdag 16 april 2020

10.00 - 16.15 uur

vanaf 9.30 uur

Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

Docent

Sven Brinkhoff

Expert op het gebied van het strafrecht, undercoveroperaties, burgeropsporing en inlichtingendiensten

Universitair hoofddocent strafrecht en strafprocesrecht aan de Open Universiteit

Raadsheer-plaatsvervanger

Hoofdredacteur Beroepsopleiding Advocaten

Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

Doelgroep

• Advocaten
• Bedrijfsjuristen
• Overheidsjuristen
• Openbaar Ministerie
• Rechterlijke macht
• Politie
• Belastingdienst

Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

Locatie

Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag

Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

Kosten

€ 399,- excl. 21% BTW

Inclusief

• (Digitale) syllabus
• Lunch
• Consumpties

Schermafbeelding 2019-09-22 om 15.40.15.png

5 PO / PE punten


• NOvA
• NBA
• NEVOA
• RB
• KNB

 

Voor de strafadvocaat, rechter-commissaris en zittingsrechter is het vaak niet eenvoudig om zicht te krijgen op de informatie die ten grondslag ligt aan de start van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe deze informatie is verkregen en of het om betrouwbare informatie gaat blijft veelal onduidelijk. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de startinformatie afkomstig is van het TCI, de AIVD, buitenlandse opsporingsdiensten (zoals de DEA) en natuurlijk bij de anonieme meldingen van MMA. Bij de startinformatie afkomstig van andere overheidsdiensten (zoals de Belastingdienst of het UWV) spelen weer hele andere aspecten een rol, waaronder met name mogelijke privacyschendingen.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de gevaren en risico’s die verbonden zijn aan het verkrijgen van startinformatie en het gebruikmaken ervan in het strafproces;

 • de wijze waarop startinformatie wordt verkregen;

 • het gebruik van en de controle op anonieme startinformatie (afkomstig van TCI, AIVD en MMA);

 • het voeren van verweer op startinformatie: onmogelijkheden, frustraties en kansen;

 • het adequaat reageren op verweren over startinformatie door de rechter-commissaris en zittingsrechter;

 • sanctionering van onrechtmatigheden en de toepassing van art. 359a Sv in relatie tot startinformatie.

Programma

1.  Inleiding

 • definitie

 • de rol van startinformatie in het strafproces

2. Startinformatie afkomstig van o.a. het TCI, MMA, AIVD, buitenlandse instanties

 • wijze van verkrijging van deze vormen van startinformatie

 • risico’s die samengehangen met deze vorm van startinformatie

 • verweren in het strafproces (verdenking?, onrechtmatigheid?, bewijsmiddel?)

3. Verweren rondom startinformatie

 • verweren rondom het bestaan van een verdenking op basis van startinformatie

 • rechtmatigheidsverweren met betrekking tot startinformatie

 • verweren met betrekking tot het gebruik van startinformatie voor het bewijs

 • de lijn van de Hoge Raad rondom deze verweren, maar ook veel feitenrechtspraak

4. Startinformatie en de toepassing van art. 359a Sv

 • de toepassing van art. 359a Sv in zijn algemeen

 • de lijn van de Hoge Raad

 • en wederom veel feitenrechtspraak

 

Beoordelingen

Veel inhoud en praktijkkennis”

“Goed om stil te staan bij dit onderwerp, zet je op scherp”

“Maatwerk voor de aanwezige cursisten”

“Informatief”

“Boeiende materie en docent”

“Leerzaam en informatief”

“Veel aspecten die helder worden besproken”

“Voldoende ruimte voor interactie”

“Nieuwe inzichten gekregen