Studiedag Cybercrime

Datum: Vrijdag 28 november
Tijd: 10.00 - 17.15 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Louis Couperusplein 2, Den Haag
Kosten: € 345,- excl. BTW*
PO-punten: 6

Reacties van eerdere deelnemers

"Nieuw inzicht, praktische handvatten"
"Actueel en zinvol"
"Afwisselend: technisch, maar ook juridisch diepgaand"
"Combinatie van basis en verdieping"
"Leerzaam en verhelderend"
"Inzicht in een snel groeiende, nieuwe wereld"


Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. 

Tijdens deze studiedag krijgt u allereerst een korte introductie, waarbij de ontwikkeling van computercriminaliteit wordt besproken en een overzicht wordt gegeven van de meest voorkomende delicten en hoe zij worden gepleegd. Het juridisch kader wordt uiteen gezet met toepasselijk internationaal, Europees en nationaal recht. Hoe passen deze nieuwe vormen van criminaliteit in ons huidige (straf)rechtstelsel? Biedt de huidige wet- en regelgeving wel voldoende soelaas? Ook zal aandacht worden besteed aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij het Wetsvoorstel versterking aanpak computercriminaliteit (Computercriminaliteit III) uitgebreid besproken zal worden. 

Welke (grensoverschrijdende) opsporingsmogelijkheden bestaan er in een geautomatiseerde omgeving? Behandeld worden bevoegdheden als aftappen en het opvragen van gegevens tot het doorzoeken van computers en netwerken en het vinden van digitaal sporenmateriaal. Wie is wanneer bevoegd en welke handelingen kunnen worden verricht? Kan en moet een bedrijf aan alle vorderingen in dit verband voldoen? Wat zijn de gevolgen van de forse uitbreiding van de bijzondere opsporingsbevoegdheden van de politie en het OM? Welke praktische problemen spelen er met betrekking tot jurisdictie en hoe wordt daarmee in de praktijk omgegaan?

Tot slot: e-evidence als nieuwe vorm van bewijs in strafzaken en onderzoek in cyberspace. Wat kan als digitaal bewijs dienen en hoe kan het worden vergaard? Welke praktische uitdagingen bestaan er bij het verzamelen en analyseren van e-evidence? Aan bod komen ook de juridische implicaties: de toelaatbaarheid en betrouwbaarheid van e-evidence in strafzaken; De invloed van nieuwe technologieën als mobiele telefoons en cloud computing op de bewaring en beheer van elektronisch bewijs. Praktijkvoorbeelden: het gebruik van e-evidence in cybercrime zaken (identiteitsfraude, kinderpornografie, internetfraude).

 

Sprekers

 • Bert-Jaap Koops: Hoogleraar regulering van technologie aan de Universiteit van Tilburg
 • Jan-Jaap Oerlemans: Promovendus Universiteit Leiden, juridisch adviseur bij Fox IT en redacteur bij het tijdschrift Computerrecht
 • Christiaan Baardman: Ex-advocaat, senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime
 • Frans Kolkmanhoofd Bureau Digitale Expertise, Eenheid Oost-Nederland, Programma Aanpak Cybercrime, Nederlandse Politie
 • Olivier Burgersdijk: Vertegenwoordiger van het European Cybercrime Centre

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen
 • Leden van de rechterlijke macht
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Juristen van opsporingsdiensten (FIOD/ECD, SIOD)
 • Juristen bij politie/recherche

 

Programma

Introductie cybercrime & Juridisch kader (Jan-Jaap Oerlemans)             

 • Ontwikkeling van computercriminaliteit
 • Meest voorkomende delicten
 • Toepasselijk internationaal, Europees en nationaal recht
 • Biedt huidige wet- en regelgeving voldoende soelaas?

 

Actualiteiten & Toekomstige ontwikkelingen: Wetsvoorstel Computercriminaliteit III (Bert-Jaap Koops)                                    

 • Ontsleutelbevel
 • Strafbaarstelling heling van gegevens
 • Notice and Takedown
 • Overige actualiteiten

 

Grensoverschrijdende opsporing in cyberspace (Jan-Jaap Oerlemans & Bert-Jaap Koops)     

 • Doorzoeking op afstand en terughacken
 • Cloud computing

   

De strijd tegen cybercrime in Europa (Olivier Burgersdijk)                             

 

E-evidence als nieuwe vorm van bewijs (Christiaan Baardman)              

 • Wat kan als digitaal bewijs dienen en hoe kan het worden vergaard?
 • Juridische implicaties: de toelaatbaarheid en betrouwbaarheid van e-evidence in strafzaken
 • Praktijkvoorbeelden: het gebruik van e-evidence in cybercrime zaken

 

Uitdagingen in de praktijk (Frans Kolkman)

 • De praktijk van het tappen
 • Achtergronden en het waarom van het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III (CCIII)
 • Heersende misverstanden: wat "de maatschappij" of de industrie "denkt" dat CCIII gaat veroorzaken en wat de politie dan gaat doen
 • Actualiteiten criminaliteit in de "digitale wereld"
 • Problemen met digitaal bewijs
 • Praktijkvoorbeelden

 

Klik hier voor het volledige dagprogramma. 


Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 28 november 2013 van 10.00 – 17.15 uur

Locatie: Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag.

Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 15 minuten).

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 345,- excl. BTW
Neem een collega mee en ontvang beiden € 35,- korting! 

 
 

* BijzonderStrafrecht.nl Academie brengt 21% BTW in rekening.